Formální harakiri filmu Moszkva tér

Závěr filmu může pohřbít nejenom sympatickou postavu, ale i váš oblíbený formální systém. Absurdní? Bohužel nikoliv.

Hlavními hrdiny maďarského filmu Moszkva tér (2001) jsou maturanti, které ani v nejmenším nezajímají právě probíhající revoluční změny roku 1989, pouze si podle mladistvých představ naplno užívají života. Není tedy žádným překvapením, že vyprávění je členěno do mezi sebe kauzálně spojených příběhových epizod bez jasně viditelného cíle. Nezájmu hlavních postav filmu o dobu odpovídá způsob reflexe dobových událostí (smrt Kádára, pohřeb Nagye) skrze širší rámec fabule, divákovi je maximálně zprostředkována informace z televizní reportáže o právě probíhající události, ale hrdinové ji nikdy svou (ne)účastí neovlivní. Ani s moskevským náměstím z názvu filmu (Moszkva tér), které sehrálo důležitou roli v maďarské historii, není dále pracováno na úrovni motivu, i když se o to film neohrabaně snaží (film začíná a končí záběrem na moskevské náměstí, v průběhu filmu o něm ale nepadne ani slovo).

Zatím popsané formální uspořádání filmu hodnotím kladně, leč u nepracování s motivem náměstí mám jisté výhrady, vše odpovídá vyprávění skrze úzký pohled ústředních postav, které působí životně a divákovi se daří s nimi identifikovat. Epizodní vyprávění a roztřesená kamera nesnažící se na sebe přílišně upozornit podporují realistický dojem ze snímku. A pak přijde epilog, který tohle vše pohřbí.

Film je totiž v úvodu a závěru rámován vyprávěním hlavního hrdiny z voice-overu. Zatímco úvodní monolog lze obhájit jako neodporující formálnímu systému filmu ze dvou důvodů – (1) vypravěč není vševědoucí a zasazuje pouze sám sebe do příběhu, (2) děje se tak na začátku snímku, kdy se teprve utváří určitá očekávání diváka, – monolog v závěru nikoliv. Je vševědoucí, informuje nás o osudu všech postav, čímž vystoupí vyprávění z určité neindividualizované role do osobní, a divák je svědky snové představy vydávané za flashback.

Finále snímku tak připomíná zbytečný sebevražedný rituál. Formální změna upomíná pouze na samu sebe, nemá žádné opodstatnění ve vyprávění, které naopak ztupí, a popře celý snímek.

moszva ter img

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *